Trycksår är en av de absolut vanligaste vårdskadorna, både i sjukvården och inom äldreomsorgen.

På initiativ av SKL, Sveriges kommuner och landsting, genomfördes år 2000 en trycksårsmätning med gemensamma metoder på ett länsdelssjukhus, ett universitetssjukhus och ett kommunalt omvårdnadsboende.

Resultatet visade att nästan var fjärde patient (23,9 procent) på universitetssjukhuset hade någon form av trycksår, lika många (20 procent) på omvårdnadsboendet, och drygt var tionde (13,2 procent) på länsdelssjukhuset.

Sedan dess har många andra sorters mätningar gjorts, men det har hittills inte funnits någon gemensam nationell statistik över antalet trycksår i vården, skriver SKL i ett pressmeddelande.

Därför genomför SKL nästa år en mätning av trycksår i hela landet, både i slutenvården och i den kommunala vården.