Arbetsmiljön på infektionsavdelning 31-32 på Centralsjukhuset i Karlstad lämnar en del övrigt att önska. Det senaste året har åtta sjuksköterskor och fem undersköterskor flytt avdelningen på grund av det höga trycket. Och det är inte ovanligt att personal går hem för dagen med tårar i ögonen.

Känner sig otillräckliga

– Arbetsbelastningen har blivit tyngre utan att personalen utökats. Så fler har blivit sjuka och då får andra jobba dubbelpass. Till slut mår alla psykiskt dåligt när man inte hinner med sina uppgifter, säger Christoffer Göransson, sjuksköterska och Vårdförbundets skyddsombud på avdelningen.

Två av flera anledningar till den ökade arbetsbelastningen är den säsongsbundna vinterkräksjukan och att det är influensatider. Det sistnämnda gör att andra avdelningar som till exempel akuten vid osäkra fall skickar patienter till infektionsavdelningen.

Osäkerhet bidrar

– Det har hänt att de skickat oss patienter i tron att det rör sig om calicivirus men så har det visat sig vara blindtarmen eller ileus som ligger bakom, säger Christoffer Göransson.

En annan anledning till den ökade arbetsbelastningen är personalbristen på hela sjukhuset.

– Är det hårt tryck på intensivvården så skickar de hit patienter som är på gränsen till att platsa där, men det hårda trycket på oss gör att vi till slut inte klarar av dem och skickar tillbaka dem till iva i sämre skick vilket ökar trycket ytterligare där, säger Christoffer Göransson.

Kompetens urholkas

Det låter som att patientsäkerheten är i fara?

– Hittills är det bara vår arbetsmiljö som drabbats, men det är klart att vi tappar kompetens när personal slutar och ny, mindre rutinerad kommer in, säger Christoffer Göransson.

Ledningen har nu lovat öka bemanningen med två personal under perioden november till april, när trycket på avdelningen är som störst.