Birgitta Svensson som är doktorand vid Karlstads universitet har undersökt hur barn i åldrarna 10, 12 och 15 år har det. Barnen har svarat anonymt på ett frågeformulär. Resultatet visar att 16,7 procent av de barn som hade funktionsnedsättningar också blev misshandlade i familjen. Bland de friska barnen var 9 procent utsatta för misshandel, berättar Rapport.

Redan sköra barn mest utsatta

I familjer där misshandel förekom mellan vuxna var 30 procent av barnen också utsatta. De barn som, förutom att de hade en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, också var födda utomlands eller bosatta i ett låginkomstområde löpte ännu högre risk att bli misshandlade.

2 771 barn fick enkäten, av dem svarade  91 procent (2 510 barn)  vid 44 skolor.