”Faktum är att få, om ens någon, tycker att det är en bra lösning”. Så skriver Håkan Sörman och räknar upp en lång rad allvarliga brister i förslaget:

  • Utfärdandet av elektroniska bevis bör inte utföras av marknadens aktörer, som utredningen föreslår. Endast med statliga certifikat blir lösningen robust och långsiktigt hållbar.
  • Förslaget uppfyller inte de säkerhetskrav som ställs på integritetsskydd  inom vården.
  • Utredningens förslag bygger på en förlegad bild av hur behoven av e-leg ser ut och det är tveksamt om modellen klarar till exempel valfrihetssystem.
  • Utredningen har inte tagit hänsyn till de stora investeringar som redan gjorts av kommuner och landsting, vilka står för 80 procent av kontakten med medborgarna. Att följa utredningens skulle alltså innebära att dessa investeringar går om intet, med ett enormt slöseri av samhällets resurser som följd.

Håkan Sörman anser därför att hela utredningen har så stora brister att den bör göras om från början.