Det senaste året har Socialstyrelsen gjort många inspektioner med anledning av de många larmen om överbeläggningar och risker för patientsäkerheten. En utredning som gjordes under förra året visade också att problemet med överbeläggningar inte har minskat.

Ett problem har varit att begreppet överbeläggning definieras olika  inom vården och att man räknar på olika sätt. Ett annat är att det saknas gemensamma uppföljningar av överbeläggningarna.

Därför påbörjar Socialstyrelsen ett projekt som först och främst syftar till att ta fram gemensamma definitioner som gör det lättare att följa upp överbeläggningarna och de negativa konsekvenserna för patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Man vill också ta fram en modell för hur Socialstyrelsen ska kunna göra jämförelser och utvärderingar.

I dag träffas företrädare för arbetsgivare och fackliga organisationer för ett första möte hos Socialstyrelsen för att diskutera hur öppna jämförelser och utvärderingar av överbeläggningar kan utformas. Även Vårdförbundet deltar i mötet.