Världshälsoorganisationen ombeds att se över begreppet ”pandemi” så att det också inbegriper hur allvarlig en sjukdom är, inte bara hur viruset sprids.

EU-parlamentet har uppenbarligen inte något större förtroende för WHO eftersom man dessutom vill att ECDC, som är EU:s eget smittskyddsorgan, ska få rätt att självständigt bedöma riskerna så att EU:s egen riskbedömning stärks.

EU-parlamentet har tidigare skarpt kritiserat reaktionerna och åtgärderna mot influensapandemin. I veckan antog parlamentet en resolution om vilka lärdomar som kan dras och hur sådana här frågor ska hanteras i framtiden.

EU-parlamentet anser att det behövs bättre samarbete mellan medlemsstaterna, bland annat när det gäller inköp av vaccin.

Dessutom anser parlamentet att det behövs ett större oberoende när det gäller bedömningar och information om nya influensautbrott. De som ger råd till myndigheter måste deklarera sina egna intressen för att garantera att de står fria från exempelvis läkemedelsföretag och andra ekonomiska intressen.

Parlamentet påpekar också att det enligt EU-lag är tillverkarna som måste ta det fulla ansvaret för sina vaccin, inte medlemsstaterna.