Kanar Alkass disputerade nyligen på en avhandling om analyser av tänder vid identifiering av avlidna. Forskning, och särskilt rättsmedicinsk forskning, har alltid intresserat henne.

IBL:s motivering till att just Kanar Alkass utses till årets biomedicinska analytiker lyder:

Genom entusiasm, envishet och laborativ skicklighet har hon över ett flertal år hjälpt till att bygga upp en livskraftig forskning inom rättsmedicin men också medverkat till att andra forskargrupper kunnat genomföra uppmärksammade projekt. Kanar Alkass är en utmärkt förebild genom sin effektivitet, hjälpsamhet, idérikedom och framåtanda, och hon personifierar talesättet "se lösningar i problemen, och inte problem i lösningarna.