Jennifer Wederell var bara 27 år när hon dog i lungcancer, sexton månader efter att hon transplanterats och fått nya lungor vid Harefieldsjukhuset i London.

Hon hade haft cystisk fibros sedan hon var liten och var beroende av att få syretillförsel dygnet runt innan hon transplanterades i april 2011.

Men bara ett år efter transplantationen insjuknade hon i cancer som började i de nya lungorna och spred sig till andra delar i kroppen. Först då fick hon veta att lungorna kom från en person som rökt 20 cigaretter om dagen.

Större risk att vänta

Hennes familj är mycket kritisk till att de inte fick den informationen innan donationen så att Jennifer hade kunnat ta ställning till om hon hade velat ha lungor från en rökare eller tacka nej och hoppas på en ny donator. Nya riktlinjer i Storbritannien innebär att patienten ska informeras om deras nya organ bär med sig en högre cancerrisk än normalt, men de infördes strax efter Jennifers transplantation.

Sjukhuset har bett om ursäkt för att de inte informerat, men säger också att det hade inneburit en större risk att vänta på andra lungor. Det finns ingen policy som gör att lungor från rökare avvisas och enligt sjukhuset skulle antalet möjliga lungtransplantationer minska med 40 procent om rökare inte skulle kunna donera.

Svenska regler

I Sverige finns det inte heller några generella regler som utesluter rökare från att donera lungor, utan det är den ansvariga transplantationskirurgen som avgör om ett organ är i tillräckligt bra skick för att doneras. Den som ska få ett organ får inte heller information om det kommer från en rökare.

– Det kan hända att sjukdomar följer med vid en organtransplantation, men jag har aldrig hört talas om att det hänt i Sverige, säger Anette Richardson, enhetschef på Socialstyrelsen till Svenska Dagbladet.