Både privata och offentliga vårdgivare är skyldiga enligt lag att lämna uppgifter till det nationella patientregistret. Det är viktigt eftersom informationen i registret används för statistik, forskning och uppföljning av den svenska hälso- och sjukvården samt för att visa att vården är säker och av god kvalitet.

Registret gör det också möjligt att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt att bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

– Det är oerhört viktig för patientsäkerheten att vårdgivarna sköter inrapporteringen som tyvärr är undermålig i dag. Vi uppskattar till exempel att mindre än 20 procent av de privata vårdgivarna i öppenvården följer lagen och lämnar in uppgifter till registret, säger  Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Han uppmanar nu i ett brev både privata och offentliga vårdgivare att lämna in uppgifter och följa lagen om hälsodataregister. Sista datum för inrapportering är den 31 mars 2012.