Redan 2008 motionerade Anette Johansson, kongressombud från Stockholm, om en nationell plattform för förtroendevalda. Då fick hon till svar att saken skulle utredas.

– Jag fick bita i det sura äpplet, sa hon i dag.

Ville fortsätta utreda

Men när förbundsstyrelsen under dagens kongress fortfarande ville fortsätta utreda frågan om rollen för lokalt förtroendevalda i det kommande organisationsarbetet, då tröt tålamodet.

– När jag återigen får höra att frågan ska utredas – fem år efter att jag tog upp frågan första gången – då känns det inte bra. Jag yrkar på att Vårdförbundet kommer med en plattform under 2012, sa Anette Johansson.

Marianne Hiller från förbundsstyrelsen framhöll att styrelsen ville ta saker i rätt ordning.

– Det är odemokratiskt att föregå arbetet med organisation och kvalitetskriterier. Det är inte säkert att det arbetet resulterar i att en plattform för förtroendevalda är det bästa, sa hon.

"Rundgång"

– Rundgång, replikerade Anette Johansson, och fick medhåll från bland annat Martin Håland i Västra Götaland, som utbildar lokalt förtroendevalda.

Han slog fast att de förtroendevalda på arbetsplatserna har dåligt hum om vad de har blivit valda till och vad deras uppdrag innebär. Därför behövs en plattform.

Eva Nowak, ordförande i Stockholm, höll också med och sa att förtroendevalda på arbetsplatserna har en nyckelroll när det gäller att rekrytera nya medlemmar.

– De utbildningsinsatser vi gör i dag mot de lokalt förtroendevalda räcker inte. De vill veta vad de har sagt ja till.

Kongressen beslöt att ett nationellt utbildningsprogram och en tidsplan för arbetet med att stärka de lokalt förtroendevalda ska tas fram. Redan under detta år ska en nationell plattform för förtroendevalda skapas, beslöt kongressen.