När joniserande strålning används inom sjukvården handlar det ofta om små och väl avgränsade strålfält för att skona omgivande organ och vävnader. Jonisationskammare, en gasfylld detektor, för att kvalitetssäkra användningen, men vanligtvis är de inte anpassade för att göra mätningar i små strålfält. 

Alternativet, vätskejonisationskammare, kan å sin sida orsaka problem att tolka mätsignalen.

I en ny avhandling som försvarades vid Umeå universitet i fredags har sjukhusfysikern Jonas Andersson utvecklat en experimentell metod för att korrigera mätsignalen.

Metoden har testats i olika strålkvaliteter och möjliggör användning av vätskejonisationskammaren i medicinska tillämpningar med joniserande strålning.