I flera artiklar har Vårdfokus berättat om de stora problemen med dosleveranser i Halland och Västra Götaland (se länk till höger). Felaktiga läkemedel och uteblivna leveranser har fått medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Västsverige att slå larm.

Nu vill regionfullmäktige i Halland göra dosleveranser till en samhällsviktig tjänst. På så sätt blir det, enligt EU-bestämmelser, möjligt att gå förbi lagen om upphandling och under en kortare period anförtro ett företag att sköta dosleveranserna.

Om det då blir Apotekstjänst, som nu sköter de kritiserade leveranserna, eller något annat företag som får uppdraget, håller man fortfarande öppet.

– På det här sättet säkrar vi leveransen av dosläkemedel på kort sikt. Det kan innebära ett nytt avtal antingen med vår nuvarande leverantör Apotekstjänst eller med en ny leverantör, säger ekonomidirektör William Hedman vid Region Halland.

Efter stora problem i början fungerar leveranserna från Apotekstjänst nu bättre, enligt regionledningen.