Sjuksköterskan, som bor i Västsverige, betalade familjens boende, telefonkostnader, mat och semesterresor via sitt brittiska konsultbolag. Men redovisade inte sina inkomster i skattedeklarationen.

Skatteverket har granskat kvitton och kontoutdrag från 2011-2013 och beräknar att sjuksköterskan undanhållit nästan en miljon kronor i inkomster under dessa tre år, pengar som kommit in från konsultuppdrag på svenska sjukhus och utomlands.

Skatteverket kräver, förutom den obetalda skatten, ett skattetillägg på 40 procent, eftersom sjuksköterskan lämnat oriktiga uppgifter i inkomstdeklarationen.