Landstinget Västernorrland har stort behov av att rekrytera sjuksköterskor till sommaren. Men personalcheferna upplever att det är svårare än tidigare år.

Några av de nyutexaminerade sjuksköterskorna som sökt jobb inom slutenvården har fått erbjudandet att få ersättning för sitt studielån utöver lönen. Denna personalförmån finns i regionen för svårrekryterade yrkesgrupper.

– Cheferna har tagit till det som ett grepp för att få de nya att bestämma sig och binda sig för att tacka ja till jobbet. De nya söker många jobb och väntar ut arbetsgivarna för att se var de får bäst erbjudanden, säger Maria Bäckman, ordförande för Vårdförbundet Västernorrland.

Längst under 30 månader

Denna attraktiva personalförmån finns sedan tidigare i Västernorrlands landsting, men den är inte känd av många. Studielånet ersätts med den verkliga kostnaden, maximalt 2 500 kronor i månaden under längst 30 månader.

Margareta Berglund Rödén, förvaltningschefen för specialistvården och de tre sjukhusen i Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall, intygar att personalförmånen finns och att ett tiotal anställda fått det beviljat tidigare. Nu i vår har ännu ingen kommit så långt i rekryteringen att hon skrivit under angående studielånsförmånen.

– Vi kan bevilja det när vi har ett stort behov. Nu är behovet av sjuksköterskor stort med stora bokstäver. Den här personalförmånen kan bli aktuell främst för operationssjuksköterskor och barnmorskor, men även för allmänsjuksköterskor, säger Margareta Berglund Rödén.

Får flytten betald

Nyanställda från andra orter kan också få flytten betald.

– Ja, vi är nog frikostiga. Det behöver man vara när man är ett glesbygdslän i Norrland, säger Margareta Berglund Rödén.

Enligt Vårdförbundet har flera chefer på avdelningsnivå beviljat förmånen för att kunna slå fast anställningar till sommaren.

– Det är stor brist här och cheferna är desperata. Tidigare hörde vi talas om att förmånen beviljades i Sollefteå och i viss mån Örnsköldsvik. Men nu är det problem att rekrytera till Sundsvall också. Cheferna behöver ta till nya erbjudanden att locka med, säger Maria Bäckman.

Får ett introduktionsår

De nyutexaminerade erbjuds individuella ingångslöner på lägst 24 000 kronor i månaden. Landstinget erbjuder också nyutexaminerade sjuksköterskor ett introduktionsår med handledning.

– De behöver det för att bli trygga i rollen. I övrigt håller jag emot i debatten om ingångslöner. Om vi betalar för mycket till de nya finns inget kvar till att höja lönerna för våra trogna medarbetare. Det största problemet är att vi inte haft en bra löneutveckling för sjuksköterskekollektivet, säger Margareta Berglund Rödén.