I klassen universitetssjukhus kommer Linköping på första plats, följt av Umeå och Örebro.

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är bäst i klassen mellanstora sjukhus för tredje året i rad. Tvåa är Vrinnevisjukhuset i Norrköping och på tredje plats kommer Visby lasarett.

I klassen mindre sjukhus, utan förlossning men med akut dygnet runt, vinner Oskarshamns sjukhus, följt av Piteå älvdals sjukhus och Motala lasarett.

Tidningen Dagens Medicin har jämfört sjukhusen utifrån olika mätningar och register. Medicinsk kvalitet väger tyngre än allt annat tillsammans, men man har även tittat på patientenkäter, väntetider, vårdplatsregler, personalens följsamhet till hygienrutiner och hur sjukhusen klarar vårdgarantin.