En mild form av gulsot hos nyfödda är vanligt och behöver inte behandlas. Men enstaka barn får en svår form av gulsot, som i värsta fall kan orsaka bestående hjärnskador.

I en ny stor registerstudie har svenska forskare identifierat vilka riskfaktorer som i kombination påverkar risken för att barnet senare ska utveckla svår gulsot.

Störst risk hade barn som förlösts med sugklocka två till tre veckor före fullgången tid. Risken ökade också om modern var överviktig, förstföderska eller hade asiatiskt ursprung, och om barnet var större eller mindre än förväntat.

– Riskfaktorerna som vi identifierat gör det möjligt att med ett enkelt poängsystem bedöma risken redan direkt efter födseln. En sådan bedömning är en bra grund för att ge råd till föräldrar och för vårdpersonalen att planera när och i vilken form uppföljning av barnet behöver göras för att tidigt upptäcka svår gulsot, säger Mikael Norman, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, som har lett studien.

Drygt 1,2 miljoner barn födda 1999-2012 ingick i studien. Av dessa hade 1,9 procent behandlats för nyföddhetsgulsot.

Studien Predicting nonhemolytic neonatal hyperbilirubinemia har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.