Det är ovanligt många personer i Sverige som har blivit sjuka på grund av campylobacter under sommaren. Från juni till september rapporterades 3 500 fall. Det är ungefär 1 000 fall fler än under samma period förra året.

campylobacter.gif
De orangea staplarna beskriver läget i år och den blåa linjen hur det normalt ser ut när det gäller antalet fall av campylobacter. Bild: Folkhälsomyndigheten.

– Vi tycker att utvecklingen är oroande. Aldrig tidigare har vi sett så många fall under motsvarande period, säger Britta Björkholm, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Ökningen av sjuka personer sammanfaller med en rapporterad ökning av förekomst av campylobacter i kycklingflockar i Sverige. Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet tillsammans med andra berörda myndigheter. Färsk kyckling är sedan tidigare en känd källa till smitta.

– Det är viktigt att påminna om att all kyckling, särskilt färsk, ska hanteras på rätt sätt i köket för att minska risken för smitta, säger Britta Björkholm.