Högskolan Väst har tillsammans med Kriminalvården genomfört en randomiserad kontrollerad forskningsstudie av yoga i anstaltsmiljö. Frivilliga deltagare runt om i landet slumpades in i antingen en yogagrupp eller en kontrollgrupp.

Det forskarna ville undersöka var om tio veckors yoga på anstalt har effekt på de intagnas välbefinnande och beteende. Data samlades in under två år från de 152 interner som fullföljde studien.

Mindre antisocialt beteende

Resultatet visar att gruppen som yogat både mådde bättre och utvecklade positiva egenskaper.

– Deltagarna som deltagit i yoga var mindre stressade, sov bättre, hade ett ökat psykiskt och känslomässigt välbefinnande, var mindre aggressiva, rapporterade mindre självskadebeteende och antisocialt beteende, säger forskaren Nóra Kerekes, lektor i psykiatri på Högskolan Väst, i ett pressmeddelande.

Verksam behandlingsmetod

Något som överraskade henne positivt i resultatet var att de interner som tränat yoga dessutom presterade bättre på ett datoriserat uppmärksamhets- och impulsivitetstestet. Inga negativa effekter av yogan framkom av studien.

Slutsatsen som forskarna drar är att yoga kan vara till stor hjälp som behandlingsmetod inom kriminalvården, både för de intagas egna skull och för stämningen på en anstalt.