Vilka frågor är viktigast att Vårdförbundet jobbar med? Hur kan medlemskapet bli mer värdefullt? Och vad gör Vårdförbundet bra?

– Det här är en möjlighet att påverka sitt fackförbund som du absolut ska ta, säger Camilla Linghag, Vårdförbundets projektledare för medlemsundersökningen 2018.

Stor undersökning

Cirka 10 000 slumpmässigt utvalda medlemmar har fått ett mejl med en webbenkät, som går att svara på fram till den 13 april. Undersökningen görs i samarbete med företaget Novus och är anonym.

Vid tidigare medlemsundersökningar har några tusen medlemmar ingått. Den här gången tillfrågas en rekordstor grupp för att resultatet ska bli mer detaljerat, lättare att analysera och använda för att utveckla Vårdförbundets arbete och tjänster, både lokalt och nationellt.

Svaren kommer bland annat att ge en bild av vilka förväntningar medlemmarna har på Vårdförbundet och hur väl de infrias.

 På rätt spår

– Mycket handlar om att få nöjdare medlemmar, att stämma av så att vi är på rätt spår, säger Camilla Linghag.

I juni väntas resultatet vara färdiganalyserat och ska då till en början presenteras för Vårdförbundets nya styrelse. Den som kommer att väljas på kongressen i maj.