Bunten papper visade sig vara läkarjournaler som tillhörde ett 50-tal patienter på en vårdcentral i Västra Götaland.

Deras läkare hade helt enkelt slängt kopior av journalhandlingarna i pappersåtervinningen, i ett kärl som stod utanför en lokal mataffär där det även gick att panta burkar.

Tjänstefel

Vem som helst skulle kunna komma över handlingarna där. Agerandet bryter mot hur sekretessbelagda patientuppgifter ska hanteras.

Tjänstefel, enligt åklagaren som fattat beslut om strafföreläggande och dagsböter på 20 000 kronor.

Ber om ursäkt

Läkaren har godtagit beslutet om böter och sagt att det inte ska hända igen.

I förhör med polisen har läkaren berättat att händelsen inträffade innan hon fick full kunskap om journalreglerna i Sverige och att hon tagit med kopior hem för att hinna förbereda sig bättre inför sina möten med patienterna. Journalerna hade hon i en påse som hon behövde när hon skulle handla och därför slängde hon dem i pappersåtervinningen utanför affären.