I sex års tid har lönegapet mellan kvinnor och män jämförts och beskrivit det som tid. Baserat på en arbetsdag mellan 8 och 17 innebär det att män får betalt hela dagen medan kvinnor slutar få betalt efter klockan 16:02.

Bakom initiativet står ett stort antal kvinnoorganisationer och fackliga organisationer, däribland Vårdförbundet.

För sex år sedan var gapet ännu större. Då slutade kvinnor få betalt klockan 15:51. Med den förändringstakten når vi jämställda löner först år 2050.

I pengar innebär det att kvinnor i genomsnitt tjänar 4 200 kronor mindre än män. Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden.