– Vi har gått igenom hur man ska uppfatta larmen, och även sett till att vi har tydliga rutiner kring hur man ska sköta och byta ut batterierna, säger verksamhetschefen Eva Strååt till nyhetsbyrån Siren.

Patienten var uppkopplad med hjälp av telemetri för registrering av förmaksflimmer. Plötsligt tog batteriet till telemetridosan slut, utan att personalen märkte något. Först när en av medarbetarna kom in till patienten på salen en timme senare upptäcktes att övervakningen inte fungerade.

Patienten återupplivades men avled några dagar senare.

Händelsen inträffade i augusti förra året och anmäldes nyligen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ett lex Maria-ärende. Även Läkemedelsverket har underrättats.

Av lex Maria-anmälan framgår att arytmisökaren redan på morgonen hade larmat för att batteriet var svagt. Detta ledde dock inte till någon åtgärd.

Larmet består av ett kort enstaka pip, vilket enligt anmälan kan missas om personalen är upptagen med annat. När batteriet tog helt slut gick inget larm ut till arytmisökaren.

– En händelse som denna ser vi mycket allvarligt på och gör allt vi kan för att undvika att detta upprepas, säger Eva Strååt till Siren.