De lokala skyddsombuden från Vårdförbundet och Kommunal har nu begärt hjälp av Arbetsmiljöverket.

Av anmälan framgår att anställda på barnintensiven, avdelning 328, vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg under flera år blivit sjuka av den medicinska gasen NO, det vill säga kvävemonoxid.

Sänker trycket i lungkärl

Gasen ges till vissa hjärtbarn som drabbats av pulmonell hypertension, vilket innebär att de har ett för högt tryck i lungkärlen. NO-gasen används för att sänka trycket.

Men gasen ställer till med problem för de anställda som bland annat drabbas av bröstsmärtor, andningssvårigheter yrsel, huvudvärk och migrän som ibland håller i sig i flera dygn.

De anställda tappar även rösten, får torra ögon och eksem runt ögonen.

– De senaste åren har fler anställda drabbats än tidigare. Symtomen är dessutom mer allvarliga och frekventa än tidigare. Varför vet vi inte, säger Sara Gustafsson som är ett av de skyddsombud som skrivit under 6:6a-anmälan (se faktaruta) till Arbetsmiljöverket.

Många drabbade

Uppskattningsvis besväras mellan 20 och 30 medarbetare av NO-gasen, vilket motsvarar en fjärdedel av arbetsgruppen.

Mätningar och utredningar pågår sedan länge på avdelningen. I anmälan till Arbetsmiljöverket kräver skyddsombuden att arbetsgivaren ska sluta använda NO-gas på avdelningen under tiden som utredningarna pågår och till dess att arbetsmiljön är säker igen.