Vintertid och en timme extra på dygnet är bra – men inte för dem som arbetar den natten. I flera år har det varit otydligheter kring hur Vårdförbundets nattarbetande medlemmar ska ersättas för att de får ytterligare en timmas tjänstgöring när sommartid går över till vintertid, eller normaltid.

Vårdförbundet anser att enkel övertid är den ersättning som ska utgå, men vad som verkligen gällt har varit otydligt.

– Enligt ett gammalt protokoll är parterna överens om att timmen ska ersättas enligt gällande kollektivavtal. Det har vi och arbetsgivarna tolkat olika, säger Ida Eklöf, biträdande förhandlingschef på Vårdförbundet.

Skarpare direktiv

Under senare år har Sveriges kommuner och landsting skärpt sin information till kommuner och landsting om hur det här ska hanteras och tydligt meddelat att mertid, som är en lägre ersättning än enkel övertid, är det som ska betalas ut.

– Deras nya hållning ledde till en tvist som vi nu har gått segrande ur. Det är en bra seger och det är bra att det nu blir tydligt vad som gäller. Även om det inte handlar om stora summor är det en viktig princip.

Men vad gäller när vintertid går över till sommartid och dygnet blir en timme kortare då?

– Det har aldrig varit ett problem.