Gunilla Runnquist och Göran Gräslund är utsedda att medla mellan parterna för att få fram ett nytt centralt kollektivavtal mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona, som är de kommunala bolagen. Avtalet berör 90 000 medlemmar i Vårdförbundet.

Parterna har förhandlat sedan januari men står så långt ifrån varandra att det i förrgår blev klart att de kallar in medlare.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet och har medlat i snart 13 år, i runt 40 medlingsuppdrag.

Göran Gräslund var tidigare generaldirektör på Datainspektionen och har medlat i två uppdrag där SKL varit part.

Båda avböjer än så länge att uttala sig om förhandlingarna. De ska nu träffa parterna och ta reda på allt av vikt kring förhandlingarna. Deras uppdrag blir sedan att komma fram till förslag på en lösning och ett nytt avtal.

En glödhet fråga som parterna inte kunnat enas kring är Vårdförbundets yrkande om en satsning på 10 000 kronor för de särskilt yrkesskickliga på vårdgolvet. SKL:s ordförande har i ett tidigare uttalande bedömt att satsningen inte är realistisk på kort sikt.