Men det är inte bara ökningen från tre till fem kameror som kortat väntetiderna.

– Vi jobbar kväll och håller maskinerna i gång, säger Eva-Maria Forsberg, enhetschef på bild- och funktionsmedicin i Skövde till Vårdfokus.

Framför allt jobbar enheten sedan tre år tillbaka med produktions- och kapacitetsplanering. Det innebär att man i stället för att boka in patienter långt i framtiden, utgår från behov och resurser. Man tittar till exempel på hur patienten mår, om det är en lov-vecka, på hur mycket personal som är i tjänst och hur remisserna är prioriterade.

Populär metod

Inom en ganska snar framtid kan fem MR-kameror vara för lite för att täcka behovet, enligt Eva-Maria Forsberg.

– I takt med nya rön har MR-undersökningarna ökat. Det används till exempel oftare i stället för mammografi och vid prostataundersökningar i stället för biopsier. 

För att undvika växande köer inför och efter sommaren har sjukhuset redan börjat skicka förfrågningar till patienter om att undersöka sig hos privata vårdgivare.

– På så vis får de sina undersökningar gjorda inom den medicinska prio-tiden, säger Eva-Maria Forsberg.