Cancerforskningen har klarlagt ett starkt samband mellan övervikt och fetma och 13 av de vanligaste cancerformerna.

Läs mer: Stärkt koppling mellan fetma och cancer

I Cancerfondsrapporten Prevention framgår det att snart kan sex av tio vuxna i Sverige har förhöjd risk att få cancer på grund av sin vikt om viktökningstrenden fortsätter.  

– Vi vet sedan länge att levnadsvanorna i Sverige blir sämre och mer ojämlika. För vissa åldersgrupper har andelen med övervikt fördubblats sedan 1980-talet. Flera faktorer talar för att övervikt i en framtid kan passera rökning som den största påverkbara riskfaktorn för cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.  

Bryta negativ trend

Enligt en studie som ingår i rapporten skulle mellan närmare 11 000 och 34 000 cancerfall kunna undvikas under de närmaste 25 åren om viktutvecklingen bröts eller vändes.

Cancerfonden menar att trenden kan brytas och uppmanar regeringen att ta fram en nationell strategi för hälsosammare levnadsvanor och bättre folkhälsa i Sverige. Cancerfonden anser att effektiva åtgärder vore en särskild skatt på sockersötade drycker, och skärpt lagstiftningen kring marknadsföring av livsmedel riktad mot barn.  

– I slutändan väljer vi själva hur vi ska leva. Men politiken skapar förutsättningar för att alla ska kunna leva hälsosamt. Att minska rökningen så mycket som har skett i Sverige hade aldrig varit möjligt utan kraftfulla och långsiktiga politiska åtgärder, säger Ulrika Årehed Kågström.