Ett år efter att Barnmorskeförbundet bildade en egen facklig organisation är det dags för den första förbundsstämman den 14 november. På dagordningen står bland annat val av ny styrelse och enligt valberedningens förslag föreslås Eva Nordlund ta över ordförandeskapet efter Mia Ahlberg.

Många uppdrag

Vårdfokus ringde upp Mia Ahlberg för en kommentar.

Varför ställer du inte upp för omval?

– Det har med mina andra jobb att göra. Jag forskar, har en doktorand och är omvårdnadsansvarig på Karolinska universitetssjukhuset för graviditet och förlossning och det är mycket som är på gång där nu. Med det nya fackliga uppdraget behövs en ordförande som arbetar heltid och då blev jag tvungen att välja.

Blev det inte som du tänkt med den nya organisationen?

– Inte alls, tvärtom! Allt har gått enligt plan och det jobb vi lagt ner hittills kommer att komma till användning i det framtida arbetet. Vi har gått från noll i början av året till att ha byggt upp en nationell organisation.

Ser sig som budbärare

Hur många medlemmar Barnmorskeförbundet har i dag vill Mia Ahlberg inte svara på nu utan det kommer att redovisas på deras förbundsstämman.

Du är en populär ordförande och hyllas ofta av dina medlemmar för ditt politiska arbete – tror du att det finns en risk att barnmorskor blir besvikna nu?

– Jo, det finns det. Men det är inte jag som är Barnmorskeförbundet – det är ju alla medlemmar, styrelsen, kansliet och för att inte tala om alla nya förtroendevalda ute på arbetsplatserna. Jag är bara en budbärare för deras arbete.

Hur kommer det här påverka Barnmorskeförbundet?

– Inte alls, tror jag. Jag är övertygad om att Barnmorskeförbundet kommer att kunna fortsätta utvecklas, och Eva Nordlund är en mycket kompetent person som är djupt förankrad både i professionen och organisationen.