Anders Printz har tidigare varit regeringens psykiatrisamordnare. Det uppdrag han nu fått börjar direkt och ska vara klart senast 30 november 2021.

Vad är det du ska göra som särskild utredare?

– Vi ska se över samarbete och samordning när det gäller personer som har både en psykisk sjukdom och en beroendesjukdom. Huvuduppdraget är att föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman, för i dag är det både socialtjänst och hälso- och sjukvård som har ansvaret delat.

Vad är målet med utredningen?

– Syftet är att personer inte ska ramla mellan stolarna och istället få en vård som hänger ihop och ger goda resultat. Den här utredningen måste komma med konkreta förslag som innebär en ökad tydlighet när det gäller ansvar och finansiering.

Vilka problem möter vårdpersonal som jobbar inom det här området?

– Jag tror att Vårdförbundets medlemmar som jobbar i beroendevård och psykiatri ofta ser att personer bollas fram och tillbaka. De är angelägna om att få ge en bra vård som ser till hela personen och att få använda sin omvårdnadskompetens till det.

Hur påverkas din tjänst på Vårdförbundet av det här uppdraget?

– Jag kommer att vara kvar som kanslichef på samma sätt som tidigare. Det här är ett uppdrag vid sidan om, det är tre personer som kommer att jobba med det här och göra mycket utredningsarbete.

Vad händer för dig som kanslichef det kommande året?

– I rollen som kanslichef handlar det om att fortsätta att utveckla kansliet så att vi kan bidra till att öka antalet medlemmar, höja anslutningsgraden och ha en stark facklig organisering med många förtroendevalda, det arbetet måste fortsätta.

Och vad i det arbetet blir särskilt viktigt?

– Jag tror att den nya sektionen som ska arbeta med den privata verksamheten måste få rätt förutsättningar och hitta sin roll eftersom vi inte haft ett sådant arbete förut. Sedan har vi gjort en mycket omfattande omorganisation i kansliet och minskat resurserna i de administrativa processerna för att kunna använda dem i det medlemsnära arbetet istället och det kommer vi fortsätta utveckla.

Missa inte det senaste från Vårdfokus - prenumerera på vårt nyhetsbrev