Riktlinjer ska minska risken för bäckenbottenskador

Riktlinjer ska minska risken för bäckenbottenskador
Barnmorskeförbundets ordförande vill se nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Foto: Rolf Andersson

Till sommaren kommer riktlinjer om hur bäckenbottenskador kan motverkas vid en förlossning. Men det krävs mer engagemang från Socialstyrelsen, anser Barnmorskeförbundet.

30 januari 2013

Sedan i höstas arbetar Svenska barnmorskeförbundet tillsammans med förlossningsläkarnas organisation med att ta fram riktlinjer för hur kvinnor ska förlösas med minskad risk för skador i bäckenbotten.

Förhoppningen är att riktlinjerna ska vara klara till sommaren.

Ingela Wiklund, ordförande för Barnmorskeförbundet, säger till Sveriges radio att Socialstyrelsen borde göra riktlinjerna nationella.

– Det blir ju en annan tyngd om Socialstyrelsen sätter sin stämpel på riktlinjerna, det är väldigt värdefullt för alla.

Socialstyrelsen meddelar att de följer yrkesorganisationernas arbete med riktlinjerna och endast om det inte ger något resultat ser de ett behov av att ta fram egna nationella riktlinjer.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida