Ny mötesplats lockade många till Jönköping

Lyckat och fler besökare än vi vågade hoppas. Så sammanfattas Diagnostikforum som hölls för första gången i september.

Diagnostikforum är tänkt att bli en årligen återkommande mötesplats för biomedicinska analytiker. Att det kom sammanlagt 350 deltagare under de tre konferensdagarna redan det första året är arrangörerna mycket nöjda med.?

— För mig är det en dröm som nu går i uppfyllelse, att vi kan samla alla olika biomedicinska analytiker till en gemensam mötesplats. Tidigare har det bara funnits konferenser för de enskilda riksföreningarna, säger Petra Lindberg, chef för medicinsk diagnostik i Jönköping.

Jönköping var värd för konferensen som hölls på Hälsohögskolan i samarbete med IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, och RKKT, Riksföreningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin.?

Etiska frågor fick stort utrymme i programmet, liksom framtidsfrågorna för yrket.?

— Jag pratade om hur vi ska bli mer synliga genom att arbeta mer utanför laboratoriets gränser. Ofta är vi väldigt slutna i dag och behöver diskutera hur vi kan bli mer öppna och nå ut bättre, säger Petra Lindberg.?

Precis som det brukar vara på konferenser fanns det även utställare som presenterade nya produkter och nya tekniska lösningar samt en mängd olika föreläsningar som gav fördjupande kunskaper inom yrket.?

— Det kändes väldigt positivt och vi planerar att fortsätta med Diagnostikforum i just Jönköping för kontinuitetens skull, säger Ewa Grodzinsky, ordförande för IBL.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida