Extremt tufft för vårdens chefer

Extremt tufft för vårdens chefer
Arbetsmiljöverket fokuserar i ett projekt på bättre arbetsmiljö för första linjens chefer inom vård och omsorg. Illustration: Istockphoto

Chefer trivs ofta i sin roll, ?men Arbetsmiljöverkets inspektioner ?visar att deras arbetstempo är så högt att ?de ibland riskerar sin egen hälsa.

Sedan 2015 har Arbetsmiljöverket genomfört en omfattande granskning av arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg.

— Cheferna vill att det ska fungera för brukarna, patienterna och medarbetarna och brinner för verksamheten. Men min upplevelse är att de har för många arbetsuppgifter som ligger utanför deras egentliga ansvar. Samtidigt har de svårt att delegera eftersom de inte vill belasta den redan hårt prövade personalen.

Det säger Lise-Lotte Hamfelt, inspektör vid Arbetsmiljöverkets enhet i södra Sverige och projektledare för granskningen av chefernas arbetsmiljö.

Projektet startade som ett resultat av ett tidigare projekt där arbetsmiljön för första linjens chefer inom hemtjänsten undersöktes. Från norr till söder har Arbetsmiljöverket sedan dess hunnit med cirka 70 inspektioner inom landsting, regioner, kommuner och en del privata vårdverksamheter.

Påfallande många av inspektionerna visar att första linjens chefer brottas med samma typ av problem: hög arbetsbelastning, svårt att bemanna, hög personalomsättning, krångliga it-system, otillräckliga administrativa stöd, bristande ledningsstöd, svårigheter att prioritera på grund av tidspressen och otydliga mål.

Arbetsmiljöverkets inspektörer träffade cheferna i mindre samtalsgrupper.

— Det vi får reda på är i regel känt i organisationen, men av någon anledning saknas kraften att lyfta frågorna. Våra inspektioner bidrar till att synliggöra chefernas arbetssituation och vi får ofta höra: ”äntligen är det någon som tar sig tid att lyssna på oss”, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Hon understryker vikten av att ledningsgrupperna åtgärdar de organisatoriska arbetsmiljöproblem som inspektörerna rapporterar om. Det görs inte alltid. Vid en uppföljande inspektion på sjukhuset i Sollefteå i höstas visade det sig till exempel att samtliga brister som uppmärksammats under inspektionen ett halvår tidigare fanns kvar.

Om inte sjukhuset före den 15 maj i år genomfört alla åtgärder för första linjens chefer som är begärda riskerar arbetsgivaren att få betala ett vite på 80 000 kronor.
anders olsson

Startade efter ett larm

Arbetsmiljöverket inledde inspektionerna efter larm både från skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter. Målet är rutiner för att följa upp hög arbetsbelastning och stöd i ledarskapet från arbetsgivaren. Vid slutet av året avslutas projektet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida