Få ledare är under 50

Få ledare är under 50
Sofia McGuinness tycker att utbildningarna måste bli bättre på att ta upp ledarskap. Foto: Pernille Tofte

Utan uppmuntran att ta chefsjobb går unga miste om en karriärväg. Dessutom finns risken att Vårdförbundets medlemsgrupper tappar inflytande över den framtida vården.

8 februari 2012

Det tycks vara näst intill omöjligt att nå en chefsposition tidigt i livet för Vårdförbundets medlemsgrupper. Den senaste statistiken visar nämligen att endast 27 procent av de 7 573 medlemmar som i dag har en chefsbefattning är yngre än 50 år. ?

Att få unga blir ledare har flera orsaker. Sofia McGuinness, Vårdförbundets studerandeombudsman, säger att de flesta vårdutbildningarna bara innehåller enstaka kurser om ledarskap. Hon tycker att det är märkligt eftersom det ingår i yrkesrollen att leda undersköterskor och studenter samt att utvärdera omvårdnadsarbetet och utveckla verksamheten. Att utbildningarna inte uppmuntrar och ger tillräckligt med kunskap om ledarskap märks tydligt eftersom endast tio chefer bland Vårdförbundets medlemmar är under 30 år. ?

Sofia McGuinness anser att det behövs mer diskussion om vad ledarskapet innebär och vilka karriärmöjligheter som finns inom vården. Såvida man inte har ett personligt intresse för dessa frågor så kommer de inte upp på agendan.?

— Det finns en tradition inom vården att rekrytera erfarna personer till chefspositioner eftersom de känner till verksamhetens strukturer och rutiner. Unga blir förbisedda helt enkelt, säger Sofia McGuinness.??

Marianne Hiller, förbundsstyrelseledamot och chefscoach sedan nio år, anser att Vårdförbundet måste uppmuntra fler medlemmar, oavsett ålder, att våga bli chefer.?

— Det är bra för arbetsplatserna om det finns en åldersspridning bland cheferna. Unga och de med mer erfarenhet löser problem på olika sätt och berikar därför varandra, säger Marianne Hiller.?

Hon tycker att Vårdförbundet kan göra mycket för att chefskapet ska bli mer attraktivt bland medlemmarna:?

  • Samarbeta med utbildningarna så att studenterna får kunskap om vad ledarskap och att arbeta inom en profession innebär.
  • Ordna mötesplatser för dem som är eller vill bli chefer och erbjuda karriärcoachning.
  • Påverka arbetsgivarna så att de förstår vikten av ett attraktivt chefskap och att rekrytera yngre chefer.
  • Förbättra medlemskapet för dem som är chefer. Det ska vara tydligt att man kan vara medlem i Vårdförbundet hela yrkeslivet och förvänta sig stöttning och kollegial gemenskap.?

— Dagens chefer kan bli bättre på att inspirera medarbetare och att släppa fram yngre förmågor. De har ny kunskap som vi behöver ta till vara, som hjälper till att utveckla professionen och höja yrkesrollernas status, säger Marianne Hiller. ??

Ytterligare en anledning till den höga medelåldern är att ungas inställning till ledarskap har förändrats de senaste åren. Det internationella forsknings- och konsultföretaget Kairos future har genomfört studier med 6?000 till 7 000 respondenter som tydligt visar att jobbet inte längre är det viktigaste för dagens unga, som i stället vill ge familjen och annat i livet en ärlig chans. ?

— Chefskap ses heller inte som ett kvitto på en lyckad karriär utan det är långt viktigare att arbetet är personligt utvecklande, säger Mats Olsson, specialiserad inom Kairos future på framtiden för hälso- och sjukvården. ?

Han tror att de kommande generationsskiftena kommer att bli mycket smärtsamma om inte unga lockas att inta chefspositioner. Då kan ledarskapet tvingas på individer som inte har den rätta kunskapen eller är motiverade för det.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida