lön & avtal 2019

Här fick sjuksköterskorna upp till 5 000 i lönepåslag

Här fick sjuksköterskorna upp till 5 000 i lönepåslag
I Växjö kommun finns sjuksköterskor som fått 5 000 kronor i lönepåslag. Arkivbild: Getty Images.

Ett antal kommuner har gjort ordentliga satsningar på att höja sjuksköterskelönerna och lyfta fram de särskilt yrkesskickliga. I Växjö har flera sjuksköterskor kommit upp i månadslöner över 40 000 kronor.

När de nya lönerna nu börjar bli klara verkar det vara i kommunerna som de största lönelyften har skett. Det finns också goda exempel på hur man har arbetat med att definiera lönekriterier och vad som ska gälla för dem som ska räknas som särskilt yrkesskickliga.

? Vi är inte nöjda med utfallet för våra medlemmar som arbetar i Region Kronoberg, däremot ser det betydligt bättre ut i flera kommuner och riktigt bra lönepåslag har det blivit i vår största kommun Växjö, säger Anna Seiborg Kidell, ordförande för Vårdförbundet avdelning Kronoberg.

Anna Seiborg Kidell, avdelningsordförande Vårdförbundet Kronoberg.

I Växjö arbetar totalt 150 sjuksköterskor inom hemsjukvård och särskilda boenden. Av dem har 24 bedömts som särskilt yrkesskickliga och fått lönelyft på 3 000?5 000 kronor. Övriga har också fått bra lönelyft med individuella variationer. Det totala utfallet blev 5,6 procent för Vårdförbundets medlemmar.

? Det innebär att flera sjuksköterskor nu har sprängt gränsen till 40 000 kronor i månadslön, säger Anna Seiborg Kidell.

Kom i gång tidigt

Louise Bertilsson, som är avdelningschef för Växjö kommuns omsorgsförvaltning, bekräftar att nio sjuksköterskor nu tjänar över 40 000 kronor.

? Det är oerhört duktiga sjuksköterskor vi har och vi är glada över att vi både i år och tidigare har fått pengar från politikerna så att vi har kunnat satsa extra på dem, säger hon.

Redan förra hösten, inför att förhandlingarna mellan Vårdförbundet och SKL skulle komma i gång, satte sig Louise Bertilsson tillsammans med de fyra enhetscheferna och började titta över lönerna för alla kommunens sjuksköterskor i förhållande till deras prestationer.

Louise Bertilsson är chef för sjuksköterskorna i Växjö kommun.

? Vi tittade på varje individ, vad de har för kompetenser, vad de tillför gruppen, hur de löser olika problem, viljan till kompetensutveckling och att driva utveckling och mycket annat. Sedan tittade vi också på kommunens allmänna lönekriterier som bland annat handlar om resultat, yrkesskicklighet, ansvarstagande, bemötande, initiativförmåga och hur man lever upp till vår värdegrund, säger Louise Bertilsson.

Sammantaget var det ganska många och tydliga kompetenser som bedömdes.

Tydliga med förklaringar

? När avtalet sedan var klart tittade vi också på Vårdförbundets dokument kring särskild yrkesskicklighet. Så när vi sedan skulle ha lönesamtal med var och en var vi väl förberedda och kunde argumentera för hur vi satt lönepåslagen.

I utfallet visade det sig att det inte alls bara var de som var äldst eller hade arbetat längst som bedömts som särskilt yrkesskickliga. Bland dem som fått mest i lönepåslag finns också de som bara varit sjuksköterska i sju?åtta år.

Blev alla nöjda med sina löner?

? Nej, det är klart att bland dem som inte fick de riktigt stora påslagen finns det säkert de som tycker att det är för lite och undrar varför. Vi försöker motivera så mycket som möjligt och även vara tydliga med vad de behöver utveckla för att kunna lyfta nästa år, säger Louise Bertilsson.

Kommunen har satsat

Framöver kommer hon och de andra cheferna att arbeta ännu mer med att göra individuella utvecklingsplaner. Och Louise Bertilsson hoppas att politikerna även kommande år ska förstå vikten av att fortsätta satsa på sjuksköterskorna.

? Vi är väldigt nöjda med Växjö kommun och med de pengar vi fått för att kunna genomföra det här.

Har det också gjort det lättare att rekrytera?

? Ja, det är en del i att vi numera inte har några vakanser. Men det handlar också om att vi äntligen har en stabil organisation, vi har bra enhetschefer och har lyckats med en del förändringar. Vi har mycket utvecklingsarbete på gång som gör att man tycker det är roligt att jobba som sjuksköterska i Växjö kommun.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida