Utredda fall

Äldre kvinna med hjärtinfarkt skickades hem av sjuksköterska

Under natten hade den 96-åriga kvinnan haft smärtor i bröstet och svårt att andas. Sjuksköterskan på vårdcentralen tog pulsen och skickade sedan hem henne. Två dagar senare hämtades kvinnan av ambulans på grund av hjärtinfarkt.

29 januari 2019

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, av en manlig närstående. Han menar att kvinnan hade kunnat dö som en följd av att hennes symtom nonchalerades av sjuksköterskan.

Av kvinnans sjukhusjournal framgår att hon sedan tidigare hade högt blodtryck och hjärtsvikt. När hon kom till vårdcentralen berättade hon för sjuksköterskan att hon under natten hade vaknat med bröstsmärtor och andningssvårigheter. Vid besökstillfället var hon dock besvärsfri.

Tog inte blodtryck

Sjuksköterskan försökte ta ett blodtryck men hittade ingen blodtrycksmanschett som passade på den tunna kvinnans armar. I stället nöjde hon sig med att ta pulsen.

Enligt den närståendes klagomål stod det en läkare i dörröppningen in till sjuksköterskan. Han ska ha nickat när sjuksköterskan berättade för honom att pulsen verkade vara bra. Därefter gick läkaren varefter sjuksköterskan skickade hem kvinnan.

Två dagar senare kördes kvinnan med ambulans till akuten. Där konstaterades att hon hade drabbats av en hjärtinfarkt. Av symtomen, blodprovssvaren och ekg att döma hade den troligen inträffat ett par dagar tidigare. Kvinnan vårdades på sjukhus i sex dygn.

Läkare kontaktades inte

I såväl journalen som verksamhetschefens yttrande saknas information som tyder på att sjuksköterskan konsulterade en läkare. Det framgår inte heller om sjuksköterskan tog någon hänsyn till att kvinnan hade högt blodtryck och hjärtsvikt.

Enligt Ivo kan symtomen vid hjärtinfarkt och kärlkramp vara vaga och diffusa, framför allt hos äldre patienter och kvinnor. Bröstsmärta behöver inte alltid föreligga utan det kan handla om symtom som andnöd, trötthet och hjärtklappning. Dessutom kan besvären komma och gå.

”Inte minst i primärvården är det väsentligt att vara medveten om den diskreta och ospecifika symtombild som äldre patienter kan uppvisa”, skriver myndigheten i sitt beslut.

Sjuksköterskan kritiseras

Ivo kritiserar sjuksköterskan för den bristfälliga medicinska handläggningen. Myndigheten anser att sjuksköterskan borde ha förhört sig mer om kvinnans sjukhistoria och konsulterat en läkare för en mer omfattande undersökning.

Ivo konstaterar att vårdcentralen vidtagit vissa åtgärder för att förhindra att liknande händelser ska inträffa igen. Myndigheten understryker dock vikten av att säkerställa att personalen på vårdcentralen har den kompetens som behövs för att bedöma symtombilden vid hjärtinfarkt och kärlkramp hos äldre.

Diarienummer hos Ivo: 8.2.1-23538/2018-3

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida