Brist på sjuksköterskor hotar vården i Europa

Om inte fler sjuksköterskor utbildas och anställs kan inte vården hålla en godtagbar standard. Det är slutsatsen i en stor europeisk rapport.

30 december 2010

Läget är så allvarligt att bristen på sjuksköterskor kan hota tillgången till primär- och hemsjukvård för hela befolkningsgrupper, enligt rapporten Health at a glance: Europe 2010 .

Den har tagits fram gemensamt av EU-kommissionen och OECD (sammanslutning av industriländer) och rör vården i de 27 medlemsländerna i EU samt Island, Norge, Schweiz och Turkiet.

Avgörande roll

Rapporten visar att sjuksköterskor spelar en avgörande roll för vården.  Ändå gör inte länderna i Europa tillräckligt för att utbilda och anställa sjuksköterskor. Mer måste göras – och det brådskar, är slutsatsen. Det här är något som stöds även av Världshälsoorganisationen, WHO.

Bedömningen är att utvecklingen inom sjukvården går bakåt så fort att rapportens resultat redan är inaktuella. Ändå har antalet sjuksköterskor ökat i nästan samtliga EU-länder sedan millennieskiftet, men det räcker inte.

De äldre allt fler

Analysen visar att en stor del av problemet är att länderna inte förmår att möta det stora antalet pensioneringar som väntar bland sjuksköterskor. Samtidigt blir de äldre i befolkningarna fler och en farhåga är att de äldres vårdbehov inte kan tillgodoses om dagens brist på sjuksköterskor fortgår.

Flera gånger, senast den 15 december, har demonstrationer hållits i Bryssel där bland annat det gemensamma Europafacket för offentliganställda, Epsu, har protesterat mot åtstramningarna. Men EU-kommissionen och OECD avhåller sig från att ange hur många fler sjuksköterskor som behövs för att god vård ska kunna ges. Det är upp till varje regering att ta ställning till det.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida