Första diplomerade sjuksköterskorna i palliativ omvårdnad

Första diplomerade sjuksköterskorna i palliativ omvårdnad
Monika Eriksson är stolt över att kunna kalla sig diplomerad sjuksköterska inom palliativ omvårdnat.

Sverige har fått sina sex första diplomerade sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad. En av dem är Monika Eriksson som har ett brinnande engagemang för frågor som handlar om livets slutskede.

18 oktober 2011

– Att ha fått diplomet är hedrande. Men framför allt tycker jag att det är roligt att man uppmärksammar det här området i vården. Det är inte så glamoröst alla gånger, säger Monika Eriksson när vi ringer upp henne på hennes nuvarande arbetsplats –Svenska palliativregistret.

Där arbetar hon sedan ett år på heltid som koordinator. Hon är tjänstledig från sin ordinarie arbetsplats på Kärnsjukhuset i Skövde där hon tillsammans med en läkare har startat ett palliativt rådgivningsteam. Dessförinnan har Monika Eriksson arbetat som verksamhetschef på Hospis Gabriel i Linköping, som hon också var med och startade.

Erfarenhet krävs

Ett av kraven för att bli diplomerad sjuksköterska inom palliativ omvårdnad, förutom en del akademiska poäng i området, är att ha lång praktisk erfarenhet. Minimikravet är att man har arbetat minst fem år på en specialiserad palliativ enhet och att man har haft eget omvårdnadsansvar samt att man har arbetat inom ett multiprofessionellt team.

– Diplomet ska ses som en kvalitetsstämpel. Det finns ingen specialistutbildning i palliativ vård. Det här kan ses som ett första steg mot en sådan, säger Christine Karlsson som är ordförande i SFPO, Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.

Sedan tidigare har läkare kunnat bli diplomerade i palliativ vård via SFMPS, Svensk förening för palliativ medicin. Möjligheten för sjuksköterskor att bli diplomerade har funnit sedan i våras, tack vare ett samarbete mellan SFPO, nätverket för forskande sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförening.

Samtliga sex som fått diplom

Diplomeringen av de sex sjuksköterskorna skedde i samband med att SFPO i fredags arrangerade en utbildningsdag i Linköping. Förutom Monika Eriksson delades diplomet ut till Kerstin Andersson, Kvidinge, Ing-Britt Cannerfelt, Huddinge, Anne Hörnqvist, Skellefteå, Pia Kärr, Umeå och Helena Ekegren Hällgren, Umeå.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida