Utredda fall

Lämnade man med hjärtinfarkt kvar hemma

Trots att ambulansen hade larmats ut med högsta prioritet till en man som klagat över bröstsmärtor lämnades han kvar hemma. Ambulanssjuksköterskorna bedömde att han var magsjuk. Två dygn senare opererades patienten akut för en hjärtinfarkt.

25 september 2017

Av mannens samtal med SOS Alarm framgår att han undrar om han har fått en hjärtinfarkt eller en kraftig sockerkänning på grund av sin insulinbehandlade diabetes. Tidigare under dagen hade han ett flertal gånger haft diarréer. När han ringde till SOS Alarm låg han på köksgolvet golvet efter en svimningsattack. Han badade i svett och hade diffusa smärtor över bröstet. Han hade även kräkts.

Ambulansen larmades ut med prio 1. Men när de båda ambulanssjuksköterskorna kom fram till hans bostad och såg honom på golvet ska de enligt mannen själv ha sagt att ”du har magsjuka, dig vill vi inte ha in till sjukhuset”.

Inget ekg togs

Enligt anteckningarna i ambulansjournalen framgår att patienten hade haft diarréer under dagen och ont i mellangärdet, men förnekat bröstsmärta. Han bedömdes som magsjuk och ville själv inte läggas in på sjukhus. Pulsen, blodtrycket och andningen bedömdes som normala. Någon ekg-undersökning gjordes aldrig.

På natten två dygn senare blev patienten sämre och fick hjälp av en god vän att ta sig till hälsocentralen. När personalen där såg mannens skick kallade de på ambulans som körde honom in till hjärtintensivavdelningen där det genast gjorde en kranskärlsröntgen. Den visade på ett stopp i ett av kranskärlen varför en stent sattes in.

Ambulanssjuksköterskorna kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som granskat händelsen efter ett klagomål från mannen. De borde enligt tillsynsmyndigheten inte ha lämnat kvar honom hemma utan att först ha tagit en noggrann anamnes och gjort adekvata undersökningar.

Kritiseras av Ivo

Ivo kritiserar även vårdgivaren för att det inte fanns tydliga riktlinjer för hur en patient med de symtom som patienten hade skulle handläggas. Det fanns inte heller några riktlinjer som angav i vilka situationer ambulanspersonalen har möjlighet eller är skyldiga att kontakta exempelvis en läkare.

Efter händelsen har vårdgivaren vidtagit en del åtgärder för att förhindra att något liknande ska upprepas. Bland annat att det ska finnas tillgång till läkarstöd. Man har också tydliggjort sjuksköterskans ansvar för de medicinska besluten, oavsett patientens önskan om vård. Dessutom ska ekg alltid tas på patienter med övre buksmärtor.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-24775/2016-21.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida