Låst läge om lönerna i Sörmland

Låst läge om lönerna i Sörmland
Landstinget i Sörmland håller hårt i pengarna. Foto: Colourbox

Sjuksköterskorna och barnmorskorna i Sörmland har lägsta lönerna i landet. Det har skapat en brist på erfaren personal och gör det svårare att nyrekrytera, anser Ulla JordÅ¡n, Vårdförbundets avdelningsordförande. Men landstinget håller inte med och nu hårdnar tonen i de pågående lönesamtalen.

– Vi känner oss frustrerade över att vi än så länge inte har fått gehör för den här frågan i den pågående löneöversynen. Vi kommer ingen vart i de samtal vi har haft hittills, , säger Ulla Jordán.

Hon säger att hon har förståelse för de ekonomiska problem som landstinget hänvisar till, men anser att det låga löneläget också skapar stora problem. Inom de så kallade vårdenheterna på länets tre sjukhus, är idag andelen nyfärdiga sjuksköterskor mycket hög.

Svårt att rekrytera

– Det saknas helt enkelt sjuksköterskor med lång erfarenhet och djupare kompetens och det får förstås konsekvenser för vården. Om vi ligger lägst i löneligan så söker sig de mest kompetenta härifrån och vi får svårt med nyrekryteringen, säger Ulla Jordán.

– Redan nu ser vi att sjuksköterskor söker sig till kommunerna som betalar bättre. Och Stockholm, där medianlönen är nästan 2000 kronor högre, ligger inte långt borta. Det finns all anledning för landstinget att känna oro för brist på kompetent personal framöver.

Men personaldirektören på landstinget i Sörmland, Solveig Lampe, håller inte med om det.

– Så vitt jag vet har vi inga problem med rekryteringen, säger hon. När det gäller kompetens så kan det kanske vara enstaka kliniker som har många nyutexaminerade, men i landstinget som helhet har vi snarare en hög medelålder.

Kortare arbetstid ger lägre lön

Solveig Lampe vänder sig också emot att Vårdförbundet inte har räknat in att man avtalat om att avsätta en del av det ekonomiska utrymmet för arbetstidsförkortning. Hon påpekar även att landstinget i Sörmland har färre sjuksköterskor som är specialistutbildadevilket gör att medellönen blir lägre.

– Om man räknar på vårt sätt så ligger landstinget i Sörmland inte alls sist i löneligan, utan snarare någonstans i mitten, säger Solveig Lampe.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida