diabetesvård

Rätt hjälp minskar riskerna rejält vid diabetes typ 2

Rätt hjälp minskar riskerna rejält vid diabetes typ 2
Att ha koll, göra livsstilsförändringar och få rätt behandling kan i det närmaste eliminera de förhöjda riskerna, enligt den svenska studien. Arkivbild: Getty Images.

Om patienter med diabetes typ 2 får rätt behandling och hjälp med livsstilsförändringar minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, stroke och förtida död avsevärt. Det visar en ny svensk studie.

16 augusti 2018

Studien bygger på uppgifter om 300 000 patienter från Nationella diabetesregistret med diabetes typ 2, som har jämförts med kontrollpersoner ur den allmänna befolkningen.

Det visar sig att å ena sidan finns personer med diabetes typ 2 som inte har mer än knappt tio procents förhöjd risk för hjärtinfarkt, stroke och förtida död jämfört med folk i allmänhet.

Å andra sidan finns personer med diabetes typ 2 som har tiofaldigt ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke och femfaldigt ökad risk för förtida död.

Avgörande är om personen röker eller inte och hur väl man lyckas kontrollera vissa riskfaktorer:

  • Blodtryck
  • Långtidsblodsocker
  • Lipidstatus
  • Njurfunktion

Rökning är den tyngsta riskfaktorn för förtida död, medan förhöjda blodsockernivåer var farligast för hjärtinfarkt och stroke.

– Det här är definitivt positiva nyheter. Studien visar att patienter med typ 2-diabetes och optimal riskfaktorkontroll hade oerhört låg risk för förtida död, hjärtinfarkt och stroke, säger Aidin Rawshani, AT-läkare och doktorand vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, och försteförfattare till artikeln som publiceras i dag i NEJM, The New England Journal of Medicine.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida