lön & avtal 2019

Sjuksköterskan Annika: ”Det känns som ett slag i ansiktet”

Sjuksköterskan Annika: ”Det känns som ett slag i ansiktet”
Annika Andersson, sjuksköterska på Länssjukhuset i Kalmar, är både arg och besviken.

Annika Andersson, sjuksköterska på ortopedkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar, fick 550 kronor i lönepåslag. Hon är en av många som är arga och upprörda över årets löneprocess. Efter 16 år som sjuksköterska på sjukhuset har hon fått nog.

7 november 2019

– Det är som när man har ett taskigt förhållande och kommer till den punkt då man vet att det är dags att bryta upp, för det kommer aldrig att bli bättre. Jag vill inte arbeta för Region Kalmar längre utan söker aktivt andra jobb, säger Annika Andersson.

Hon har 16 års erfarenhet som sjuksköterska, varav 14 på ortopedkliniken. Vid 53 års ålder har hon 30 880 kronor i månaden som heltidslön.

– Det är ruskigt dåligt och det är många hos oss som ligger lika lågt. Vi tycker alla att det är många här som förtjänar mycket mer.

Bara 3 av 30 fick extra påslag

På ortopedkliniken i Kalmar arbetar 30 sjuksköterskor. Tre av dem bedömdes som särskilt yrkesskickliga och fick ett extra lönepåslag på 1 363 kronor. För alla andra var snittet 600 kronor. En del fick lite mer, andra mindre än det.

Vårdförbundets ordförande i Kalmar, Tora Elfversson Dahlström, blir upprörd, men inte förvånad, när hon hör Annikas berättelse.

– Vi möter jättestor besvikelse hos våra medlemmar som är anställda i Region Kalmar och vi kan bara hålla med, det här är ett dåligt resultat. Eftersom inga extra pengar har skjutits till har satsningen på särskilt yrkesskickliga betalats genom att alla andra fått stå tillbaka, säger Tora Elfversson Dahlström.

Inget gehör från politikerna

Tidigare i veckan hade Vårdförbundet ett möte med ansvariga politiker. Tora Elfversson Dahlström upplevde att de inte fick något gehör alls.

Tora Elfversson Dahlström är ordförande för Vårdförbundet avdelning Kalmar. Foto: Helena Mirsch

– Det var som att prata med en vägg. De ser inte alls potentialen i att satsa på kompetens och erfarenhet. Det här är bedrövligt och respektlöst, både mot våra medlemmar och mot de lönesättande cheferna som inte har fått förutsättningar att göra ett bra arbete.

Sofia Lindberg är chef för ortopedavdelningen. Hon tycker det är synd att pengar till de särskilt yrkesskickliga fick tas från den befintliga budgeten.

Vill prioritera sjuksköterskorna

– Självklart känns det inte bra att vi har tvingats fördela så låga summor till duktiga sjuksköterskor. Men jag tycker också att det är synd att Vårdförbundet pratade om summor som 10 000 till var fjärde sjuksköterska när avtalet är sifferlöst. Det skapade så höga förväntningar, säger Sofia Lindberg.

Varje klinik tilldelades hur många särskilt yrkesskickliga de fick ha utifrån antalet anställda sjuksköterskor. Ortopedkliniken fick tre utan att de tillfrågades hur många särskilt yrkesskickliga de ansåg sig ha.

– Vi chefer i första linjen har haft ett flertal möten med politikerna under året för att påtala läget och försöka få dem att prioritera sjuksköterskor i slutenvården som arbetar rotation. Det har ännu inte gett något, men inför nästa års budget har de sagt att det ska öronmärkas pengar, säger Sofia Lindberg.

Hänvisar till budgetutrymmet

Angelica Katsanidou är regionråd (S) och ansvarig för personalfrågor i Region Kalmar. Hon anser att regionen har gjort så gott man har kunnat utifrån det budgetutrymme som finns.

– Vi har våra ramar att förhålla oss till och utifrån det får vi göra prioriteringar. Sjuksköterskorna har varit en prioriterad grupp under flera år. Årets avtal med Vårdförbundet handlar om att få till stånd en lönespridning, att differentiera lönerna.

Om satsningen på ett fåtal särskilt yrkesskickliga betalas genom att övriga får stå tillbaka, är det inte stor risk att alla de som får väldigt lite blir upprörda?

– Jag förstår den känslan, det kan ingen ta ifrån dem. Jag gissar att förväntningarna varit ganska stora, sen får man det här och då finns en besvikelse. Det har vi att hantera.

Känner du oro för att det här leder till att sjuksköterskor slutar och ni tvingas ta in mer bemanningspersonal?

– Vi gör ändå ganska mycket för att vara en attraktiv arbetsplats. Det handlar inte bara om lön, utan också om arbetsmiljö och arbetsvillkor i stort, säger regionrådet Angelica Katsanidou.

Flera är på väg bort

Men för Annika Andersson är lönen ändå ett kvitto på arbetsgivarens uppskattning, eller snarare brist på uppskattning.

– Det här känns som ett slag i ansiktet, med det här visar arbetsgivaren hur lågt de värderar vårt yrke, säger hon.

Annika Andersson säger att det är flera sjuksköterskor på hennes avdelning som är på väg bort till andra jobb.

– En del kommer säkert också att söka utbildning för att komma bort och jag vet att det finns de som sökt jobb helt utanför sjukvården. Det kan jag också tänka mig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida