Stor brist på sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Stor brist på sjuksköterskor och biomedicinska analytiker
Många biomedicinska analytiker går i pension de närmaste åren vilket orsakar stor brist i hela landet. På bilden Aina Hansson som nyligen gått i pension från Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Foto: Helena Mirsch

År 2030 kommer det att saknas 29 000 sjuksköterskor i Sverige och över 5 000 biomedicinska analytiker, enligt en ny rapport från TCO.

28 januari 2014

TCO har låtit SCB göra en framtidsprognos över jobben i välfärden. Och den visar att det sammanlagt kommer att saknas 141 000 personer med kompetens inom sjukvård, barnomsorg och skola år 2030.

Sjuksköterskor och biomedicinska analytiker är två av de yrkesgrupper det kommer att råda allra störst brist på. De utbildningsgrupper inom hälso- och sjukvården där SCB beräknat tillgången är läkare, sjuksköterskor, tandläkare, biomedicinska analytiker, sjukgymnaster och gymnasialt omvårdnadsutbildade.

Sjuksköterskor

29 000 sjuksköterskor kommer att saknas i hela landet. I Norrland beror bristen mycket på att det inte tillkommer så många nya sjuksköterskor.

Antalet sjuksköterskor väntas öka mest i storstadsregionerna och östra Mellansverige. Samtidigt räknar man med att efterfrågan också ökar mest där och därför räcker de nya sjuksköterskorna inte till för att täcka den ökande efterfrågan.

I beräkningarna har SCB tagit hänsyn till växlingen från krav på undersköterskekompetens till sjuksköterskekompetens.

Biomedicinska analytiker

Efterfrågan på biomedicinska analytiker beräknas öka något till 2030 jämfört med i dag, samtidigt som tillgången minskar. Det innebär att det kommer att saknas 5 290 biomedicinska analytiker jämfört med de 12 560 som behövs.

Det beräknas bli stor brist på biomedicinska analytiker i nästan hela landet, vilket framför allt beror på de många pensionsavgångarna som inte motsvaras av antalet nyutexaminerade.

Bristen kommer att slå hårdast mot Sydsverige och mellersta Norrland, men även Stockholmsområdet och östra Mellansverige kommer att ha stor brist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida