Forskning

Större risk för ensamstående att dö efter bypassoperation

Större risk för ensamstående att dö efter bypassoperation
Operationssjuksköterskan Susanne Nielsen har gjort en stor registerstudie.

Att vara singel och lågutbildad ökar risken att avlida efter en kranskärlsoperation, visar en ny studie av operationssjuksköterskan Susanne Nielsen. En person med dessa riskfaktorer dör fem år tidigare än en gift höginkomsttagare.

– Vår studie visar att du löper betydligt större risk att dö i förtid efter bypassoperation om du lever ensam, har låg inkomst eller är lågutbildad. Det är första gången man kan se att de sociala förutsättningarna har så stark koppling till den förväntade livslängden efter operation, säger Susanne Nielsen, operationssjuksköterska och forskare på Göteborgs universitet.

Forskarna har undersökt hur sociala faktorer som civilstånd, inkomst och utbildning påverkar livslängden efter kranskärlsoperation, så kallad koronar bypass. Studien visar att en ensamstående 60-åring med låg utbildning och låg inkomst i medianfallet avlider fem år tidigare efter operationen än en jämnårig patient som har partner, hög inkomst och utbildning. Skillnaden gäller oberoende av kön och ålder.

– Nu behöver vi undersöka exakt vad det beror på och lägga fokus på att hjälpa människor som tillhör sociala riskgrupper, säger Susanne Nielsen.

Studien omfattar 112 000 män och kvinnor som genomgick en bypassoperation under perioden 1992 till 2015. Datahämtades från Hjärtkirurgiregistret, Dödsorsaksregistret, Patientregistret och databasen LISA.

Studien är publicerad i Journal of the American Heart Association.

Fakta om hjärt-kärlsjukdom

  • I Sverige har 2 miljoner människor någon form av hjärt-kärlsjukdom. Över 30 000 människor dör varje år av hjärt-kärlsjukdom.
  • De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.

(Källa: Hjärt-Lungfonden)

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida