lex maria

Fick hjärtstillestånd efter sjuksköterskestudents läkemedelsmiss

En patient med hemsjukvård drabbades av hjärtstillestånd efter att ha fått en för stor dos läkemedel. Misstaget inträffade när en sjuksköterskestudent på eget bevåg bytte patientens läkemedelskassett, enligt en lex Maria-anmälan.

Sjuksköterskestudenten hade sin vfu, verksamhetsförlagda utbildning, inom hemsjukvården och skulle besöka en patient tillsammans med sin handledare. Det var bestämt att de skulle mötas utanför patientens hem för att gemensamt genomföra hembesöket och byta läkemedelskassett.

Men studenten väntade inte in sin handledare, utan bytte kassett på egen hand. Bytet gjordes på fel sätt så att patienten fick för mycket läkemedel på för kort tid.

Strax efter att den handledande sjuksköterskan anlänt försämrades patientens tillstånd. När sjuksköterskan granskade pumpen som var kopplad till kassetten förstod hon att patienten troligen fått en felaktigt stor dos läkemedel. Hjärt-lungräddning påbörjades i väntan på ambulans. Patienten behövde intensivvård, men kunde skrivas ut från sjukhuset två dygn senare.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har nu gjort en lex Maria-anmälan.

– Det är en väldigt allvarlig händelse som inte får inträffa, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

Kommunen har flera gånger efter händelsen informerat och haft en dialog med chefer och sjuksköterskor angående uppdraget som handledare för studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Man har även haft diskussioner med studentens högskola.

Sjuksköterskestudentens placering har avbrutits efter händelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida