66 %

 ...av personalen inom äldreomsorgens boenden saknar stöd från sin närmaste chef.

Det är också ovanligt med möten med chefen. 85 procent av personalen på äldreboenden har möten med närmaste chef en gång i månaden eller mindre.

Uppgifterna kommer från enkät­studien Nordcare som presenterades nyligen när institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet arrangerade en forskningsdag om ledarskapets betydelse för äldreomsorgen. Omkring 3 500 anställda inom äldre- och handikappomsorgen i Sverige, Norge, Danmark och Finland har svarat på frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Svaren visar att de upplever sitt arbete som givande, men också pressande. De har tunga scheman, känner sig otillräckliga inför de äldres behov, och anser inte att de har möjlighet att påverka sitt arbete. 85 procent av dem som arbetar inom hemtjänsten anser heller inte att de kan utvecklas i sitt arbete. 40 procent har övervägt att lämna arbetet.

— Det är ett hot mot kvaliteten i äldreomsorgen att så stor del av personalen vill lämna vården. Kontinuitet betyder mycket för de äldre, sa Gun-Britt Trydegård, filosofie doktor i socialt arbete, som har undersökt vad chefen betyder för personalens arbetsmiljö.

För mycket att göra, känsla av otillräcklighet, inga möjligheter att påverka arbetet och inga möjligheter att utvecklas. Det är delar i arbetet som personal inom äldreomsorgen berättar om.

Bland dem som upplever att de har arbetsmiljöproblem är risken att de ska sluta dubbelt så hög om de dessutom saknar chefsstöd, vilket enligt studien är vanligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida