Akut kunskapsbrist i äldrevården

Akut kunskapsbrist i äldrevården

Ledare. Oavsett i vilken form vård och omsorg bedrivs måste det finnas tydliga krav på kvalitet och resultat. Därför måste vården vara kunskapsstyrd.

30 november 2011

Den senaste tidens avslöjanden om det katastrofala läget inom flera enheter i privat driven äldrevård aktualiserar återigen frågan om vilka styrmedel som ska få råda i vården. Individens behov måste stå i centrum och rätt kunskap måste finnas på plats för att nå de bästa resultaten för varje person.

Regeringens aviserade insatser för att få en bättre kontroll på privata vårdgivare är mycket välkomna. Det är bra att man utreder meddelarskyddet för privatanställda. Och det är bra att man ser över hur upphandlingen av äldrevård går till. Men det finns ett akut problem som inte alls adresseras i den här diskussionen. Nämligen att det i Sverige råder en skriande brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom vården av äldre.

Fler händer och fötter räcker inte. Det måste finnas personal på plats som faktiskt har specialistkunskap om den äldre människans behov. Som kan se vilka omvårdnadsinsatser som kan bidra till en bättre hälsa. Som kan leda arbetet för att ge alla boende inom äldrevården ett gott bemötande och en bra livskvalitet.

Det räcker inte med fler inspektioner eller förändrade regler för ränteavdrag och skatter för privata vårdbolag. Det måste tas ett helhetsgrepp kring kunskaps- och kvalitetsfrågorna.

Därför måste vi snabbt införa betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom vård av äldre. Initiativet till detta måste komma från nationell nivå. Det håller inte att vänta ut vårdens huvudmän. De har hittills inte visat sig kunna ta ansvar för kunskapsutvecklingen inom våra yrkesgruppers områden. Det är endast när lokala akuta brister uppstår som man genomför tidsbegränsade uppdragsutbildningar. Helhetssyn och långsiktighet saknas helt.

Det är en märklig retorik om brist på resurser när det handlar om sjuksköterskors specialistutbildning och sjuksköterskors löner och andra villkor. När det gäller den så kallade läkarbristen däremot, så klarar vårdens huvudmän av att hitta oändliga resurser för att överbetala stafettläkare och locka med fantastiska förmåner för att få medicinsk kunskap på plats. Denna dubbelmoral måste upphöra omgående.

Det är bara rätt kunskap på rätt plats som kan lösa denna kris. Det är dags att vakna upp och inse att vi är flera professioner inom vården som är bärare av livsnödvändig kunskap.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida