Äldresjuksköterskor har fyllt sina ryggsäckar med massor av ny kunskap

I dag examineras 30 specialistutbildade sjuksköterskor i äldrevård i södra Sverige. Sina examensarbeten tar de med sig, det handlar om ny kunskap som de kan använda i vården av äldre.

19 januari 2012

30 sjuksköterskor i södra Sverige har under två år läst 60 högskolepoäng i Vård av äldre på distans. Med den nya kunskapen i bagaget kan de nu titulera sig äldresjuksköterskor.

Eftersom det har varit svårt att fylla en hel kurs med studenter lokalt, har sex lärosäten slagit sig ihop och samarbetat, se faktaruta, enligt en modell som tidigare har prövats i norra Sverige.

– Upplägget har fungerat bra, säger Gullvi Flensner, som är universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid Högskolan väst.

Hon har ansvarat för utbildningen och tycker att den har fallit väl ut. Studenterna har gjort examensarbeten som de kan ta med sig och använda i ”verkligheten”. Äldre och läkemedel, stöd till omvårdnadspersonal och palliativ hemsjukvård är några exempel på områden som de nu fått specialistkunskap om. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida