Äldreomsorg

Mer läkemedel i äldreomsorgen

Mer läkemedel i äldreomsorgen
Antalet mediciner till äldre kan vara riskabelt många i en del kommuner. Arkivbild: Mostphotos

De olämpliga medicinerna minskar, men allt fler äldre får tio läkemedel eller fler. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner, visar nya siffror från Socialstyrelsen.

16 mars 2017

Inom äldreomsorgen i Tranemo kommun i Västergötland får nästan hälften av alla över 75 år, som bor i särskilt boende, tio olika mediciner eller fler. I Rättvik i Dalarna är det bara en av tio äldre.

I genomsnitt i landet har drygt 26 procent av alla personer över 75 år på kommunernas särskilda boenden tio eller fler läkemedel, vilket ökar risken för biverkningar, läkemedelsinteraktioner och bristande följsamhet till ordinationen. Detta är en ökning med nästan tre procentenheter jämfört med 2015, enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser av äldreomsorgen.

Behöver uppmärksammas

– Skillnaderna i läkemedelsförskrivning kan bero på individuella behov, men de kan också förklaras med lokala rutiner. I de kommuner där en stor andel äldre får många läkemedel kan man särskilt behöva arbeta med frågan, exempelvis genom bättre läkemedelsgenomgångar – där nyttan med medicinerna vägs mot risken, säger Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsens granskning av läkemedelsanvändningen bland äldre inom kommunernas äldreomsorg visar att variationerna är stora även när det gäller hur mycket psykofarmaka och olämpliga läkemedel som används.

Kvinnor får mer

Totalt sett har de olämpliga läkemedlen till äldre minskat. Andelen är nu drygt 10 procent inom hemtjänsten och nästan 9 procent i särskilda boenden.

Generellt sett får kvinnor mer läkemedel än män, men skillnaden är störst när det gäller psykofarmaka.

Läs hela Socialstyrelsens rapport om äldres vård och omsorg här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida