Psykiatri

Ångest hos äldre är vanligt

Ångest hos äldre är vanligt
Risken för depression ökar när den äldre personen inte längre klarar att sköta sin vardag själv. Bild: Colourbox

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär med ångest. Även depression är så vanligt bland äldre personer att det är ett folkhälsoproblem. Men skillnaderna är stora mellan olika grupper, visar en ny rapport.

6 september 2019

Folkhälsomyndigheten och Aging research center har undersökt  förekomsten av psykisk ohälsa i form av ångest och depression hos personer från 77 år och uppåt under åren 1994–2014. Hittills har kunskapen om hur samhällets äldsta mår psykiskt varit begränsad, men rapporten visar att ångest och depression är utbrett i åldersgruppen.

Forskarna menar att psykisk ohälsa kan vara svår att upptäcka hos äldre personer, då symtomen ibland ser annorlunda ut än hos yngre personer. Symtom kan också märkas som fysiska besvär.

– Forskningen visar att symtom på psykisk ohälsa bland äldre personer många gånger ses som en del av åldrandet och uppmärksammas varken av den äldre personen själv, anhöriga eller av sjukvårds- och omsorgspersonal, säger Carin Lennartsson, forskare på Aging Research Center, i ett pressmeddelande.

Motverka sämre hälsa

Forskarna menar att vård och omsorg behöver finna de äldre personer som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Då kan negativa konsekvenser av förändringar i hälsa, funktionsförmåga och sociala förhållanden motverkas.

– För att minska ojämlikheterna i psykisk hälsa måste vi komma ihåg att äldre personer inte är en homogen grupp. Alla har olika förutsättningar för hälsa, och mycket kan vinnas genom att arbeta förebyggande och tidigt identifiera de som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten visar stora skillnader i psykisk ohälsa mellan olika grupper. Psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än män, samt bland ogifta eller ensamboende. Sannolikheten för depressiva symtom och ångest är högre ju mer socialt isolerad en person är.

Inte sköta vardagen

Socioekonomiska förhållanden som att ha en otrygg ekonomi har också stor betydelse för den psykiska hälsan. Även fysisk ohälsa och funktionsnedsättningar är relaterat till psykisk ohälsa.

– Risken för depression ökar framförallt när de första funktionsnedsättningarna uppkommer och den äldre personen inte längre klarar av att sköta sin vardag själv, säger Carin Lennartsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida