Anna-Karin Eklund med i utredning om äldrevård

1 juni 2007

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund har tagits med som expert i den utredning som regeringen har utsett för att hitta en värdegrundsgaranti inom äldrevården. Utredningen, som leds av Ersta diakonis direktor Thorbjörn Larsson, ska granska hur äldrevården fungerar och hur man kan flytta fokus från ekonomi till innehåll och värdegrund.

Utredningen ska vara klar senast den sista januari 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida